'Hiên nhà'

-

Tôi tuy nhìn khô khan một tí nhưng cũng thích hoa lá, thế nên trước cửa trồng thêm mấy chậu cây nhìn cho đỡ buồn. Mà thiệt tình là hông có ai chạy ngang chú ý cả. Chiều nay ngồi chơi, thấy vậy nên lấy cọ của em gái vẽ lên.

Minh họa là một bài vẽ ngắn ở chỗ làm, tựa là: ‘Not starting shit on social networks is hard’. Hình thì xong rồi đó, mong mỏi ai đó khựng lại tiện ngắm mấy chậu cây trước nhà.

12.05.18 ở Saigon


Follow me on → Instagram → Behance • Email → adluong07@gmail.com